Conferència: El fons mundial de lluita contra el SIDA, la tuberculosi i la malária i la regió del Mediterrani

Acte gratuit amb registre previ a l'adreça de correu: spainglobalfund@afmeurope.org

La cultura i història compartida pels països mediterranis reflexa una diversitat i complexitat úniques, que es fan evidents a l'hora d'enfreontar els múltiples reptes que el VIH/SIDA, la tuberculosi i la malària presenten en aquesta regió.

L'objectiu d'aquesta conferència és il·lustrar com el Fons Mundial de lluita contra el SIDA, la Tuberculosi y la Malària i les organitzacions que hi col·laboren, enfronten aquesta comlexitat i uneixen els seus esforços per erradicar aquestes tres pandèmies.

Més informació i programa a l'arxiu adjunt