Resolució de la convocatòria d'ajuts a la mobilitat dels doctorands matriculats en programes de l’àmbit del HUBc

19.07.2016

En el marc del Campus d’Excel·lència Internacional Health Universitat de Barcelona Campus (HUBc), i de conformitat amb les previsions de l’Estatut de la Universitat de Barcelona, el 28 d'abril es publicava una convocatòria d’ajuts de mobilitat per a doctorands matriculats en programes de doctorat en Medicina, Biomedicina i Infermeria.

La comissió encarregada de fer la valoracióm s'ha reunit avui, 19 de juliol, i ha resolt atorgar els ajuts a la relació de candidats que figura al document oficial de resolució (el trobareu al final d'aquesta pàgina).  

Els adjudicataris hauran de formalitzar els tràmits d'acceptació de la beca mitjançant el document que s'adjunta a la resolució abans del 26 de juliol de 2016.