Arquitectura i urbanisme

Nous usos urbans per a la nova ciutat metropolitana

Qualsevol transformació urbana d'envergadura dins l'àmbit metropolità de Barcelona és encara avui dia una operació de millora i de correcció del fort procés d'expansió que va conèixer la ciutat durant els anys d'extraordinari creixement urbà del segle passat, que es va concentrar en les dècades de 1960 i 1970.

Els resultats esperats del desenvolupament del projecte HUBc sobre el territori metropolità de Barcelona formen part d'un conjunt més ampli de complexes actuacions de reforma i de millora urbanes. La transformació urbana que proposa el HUBc es concentra bàsicament al sud de la ciutat metropolitana, entorn de l'important eix de comunicació que posa en conte l'urbs amb l'aeroport i amb el litoral