El projecte

Investigadora del HUBc

Actualment el HUBc treballa en set projectes, que impulsa i finança juntament amb les institucions que en formen part.

Aquests projectes despleguen, en accions concretes i reals, les línies estratègiques sobre les quals es basa el campus d'excel·lència internacional en l’àmbit de la salut, que, en últim terme, pretén millorar la salut de les persones mitjançant la integració de processos de generació de coneixement, d’assistència hospitalària, d’investigació clínica i de generació de riquesa.

Es tracta d’un projecte general d’integració que es concreta en un organigrama en el qual tenen cabuda les entitats diverses que en formen part, i que permet ordenar els processos de decisió i d’execució dels projectes concrets desenvolupats.