Pla estratègic

Pla estratègic

El pla estratègic del projecte HUBc, el campus de la salut de la Universitat de Barcelona, de conversió en un campus d'excel·lència internacional, es fonamenta en una metodologia basada a formular la visió i la missió del projecte, a definir mitjançant una anàlisi DAFO el model de campus que es vol aconseguir, a determinar àmbits d'actuació, i a fer-ne una articulació òptima en eixos estratègics i en accions per a la millora o la transformació en l'horitzó de l'any 2015.