Agregacions

El projecte HUBc té l'origen en la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, com a node principal de les diferents connexions que estructuren el campus: des d'hospitals d'alt nivell i centres de recerca compromesos amb la formació i la investigació mèdica, fins a sectors empresarials estretament vinculats al desenvolupament tecnològic i al progrés de la innovació.

La fortalesa principal del HUBc és l'alt grau d'especialització en l'àmbit de la salut, que constitueix la raó de ser de l'agregació estratègica, per potenciar l'excel·lència, la capacitat d'atracció de talent, la internacionalització i la força de transformació del territori.

El HUBc és una agregació universitària sota el lideratge de la Universitat de Barcelona (UB) i en col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya i el Consell Superior d'Investigacions Científiques. L'esquema que resumeix el mapa d'actors de l'agregació HUBc és el següent:

Mapa d'actors del HUBc

L'estructura i el funcionament del HUBc es resumeixen en els punts següents:

  • Àmbit de formació. La Facultat de Medicina i la resta d'estudis que ofereix la UB en ciències de la salut adopten el nou marc de l'espai europeu d'educació superior com una oportunitat per incorporar la innovació docent i per incrementar la qualitat, en termes de competències professionals clíniques i de major especialització.
  • Àmbit assistencial. L'Hospital Clínic, l'Hospital Sant Joan de Déu i l'Hospital de Bellvitge, associats a la UB, fomenten una docència clínica clau en els processos de formació mèdica, mentre que en el vessant assistencial i investigador tenen el terciarisme com a element diferenciador.
  • Àmbit de recerca. Els centres d'investigació estan constantment en sincronia amb l'activitat assistencial i incorporen la recerca translacional com a disciplina integrada en la pràctica clínica. Aquests instituts i centres d'alt nivell combinen la ciència bàsica, la recerca clínica i l'assaig clínic per traslladar el descobriment a la pràctica clínica. Precisament l'àmbit de la investigació representa un nexe clau en el HUBc, ja que, a més de dur a terme recerca translacional, lidera un alt grau de producció científica i impulsa empreses derivades, de tal manera que permet una àmplia activitat de transferència.
  • Àmbit empresarial. El HUBc accentua l'associació de l'activitat investigadora amb el sector empresarial, en què s'incentiva la transferència tecnològica i l'aplicació de la innovació. Per això, el HUBc coincideix amb l'existència d'un teixit empresarial amb capacitat de valorar la recerca i que pren partit a favor d'un entorn de clusterització en ciències de la salut, tal com han fet els Laboratoris Ferrer Internacional en apostar pel HUBc en l'àrea de l'Hospitalet.
  • Àmbit territorial. El compromís de les ciutats de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat amb la UB està íntimament relacionat amb la capacitat de transformació urbana i social dels múltiples projectes de cooperació publicoprivada que es lideren en l'entorn de l'agrupació sanitària Sant Joan de Déu - Hospital Clínic de Barcelona.

Mapa territorial del HUBc

L'agregació de les entitats externes en col·laboració amb el HUBc, la formen iniciatives pertanyents a l'àmbit de la biomedicina i de les tecnologies mèdiques, com el Parc Científic de Barcelona, l'Institut de Recerca Biomèdica, l'Institut de Biologia Molecular de Barcelona, el Marenostrum i el Centre Internacional de Mètodes Numèrics, amb gran importància de les aplicacions a les ciències de la salut. Addicionalment, aquest projecte no tindria sentit si no s'esmentessin altres universitats com la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra, amb els seus centres de formació i hospitals de referència, i també el clúster Biocat, que engloba i integra el conjunt d'universitats, hospitals, centres de recerca i empreses ubicades a Catalunya.

Com a agregació institucional, el projecte HUBc té la participació i el ple suport de l'Ajuntament de Barcelona i el de l'Hospitalet de Llobregat, on s'ubiquen físicament la major part d'actors del HUBc. També cal esmentar la participació i el suport del Departament de Salut, del Departament d'Economia i Coneixement, i del Departament de Ensenyament de la Generalitat de Catalunya respecte del projecte de formació professional.

 

Magnituds bàsiques del HUBcValor (2015)
Estudiants de grau5.486
Estudiants de màster525
Estudiants de màster i postgrau propis2.223
Centres docents4
Titulacions de grau acreditades8
Titulacions de màster acreditades31
% de titulacions de màster impartides en anglès15%
% d'estudiants estrangers en estudis de màster33%
% d'estudiants estrangers de doctorat30,8%
Nre. d'ofertes de pràctiques d'entitats vinculades a la universitat4.069
Personal docent1.176
% de professors amb triple dedicació16 %
% de professors amb títol de doctor82,2 %
Mitjana de tesis doctorals en els darrers 3 anys134
Investigadors1.919
Parcs científics i tecnològics2
Centres de recerca6
Projectes europeus i internacionals74
Publicacions indexades4.619
Empreses derivades creades en els darrers 5 anys13
Hospitals universitaris4
Assajos clínics realitzats906
Trasplantaments622
Altes + cirurgia major ambulatòria (CMA)125.032
Intervencions quirúrigiques64.409

 

L'agregació HUBc obté el ple sentit quan es materialitza el cercle virtuós descrit abans, en què cada un dels àmbits implicats exerceix les seves funcions i configura el procés que es descriu en el diagrama següent:

Procés d'excel·lència en el HUBc