Objectius

L'agregació HUBc respon a la necessitat de potenciar els objectius següents i de donar-hi més rellevància:

  • Impulsar l'excel·lència en la docència dels estudis universitaris de medicina i d'altres estudis de l'àmbit de la salut.
  • Fomentar la formació continuada per garantir el reciclatge de tots els professionals vinculats a l'àmbit de la salut.
  • Integrar la recerca translacional en la pràctica i en la docència clínica en el HUBc.
  • Avançar en la consolidació dels hospitals del HUBc com a referents internacionals del terciarisme.
  • Mantenir i incrementar els nivells de producció científica i l'impacte que tenen en les xarxes internacionals del coneixement mèdic.
  • Crear noves empreses en els camps de la biomedicina, de la nanoenginyeria i de les tecnologies mèdiques.
  • Facilitar la transferència del coneixement i l'aplicabilitat de les innovacions a través de les facultats, els hospitals universitaris, els centres de recerca i les empreses, fent que la salut de les persones ocupi el lloc central.
  • Reforçar la capacitat de transformació territorial, social i ambiental cap a un desenvolupament econòmic sostenible i un model social integral.

En resum, el conjunt d'àmbits d'actuació, d'objectius i d'accions que configuren la proposta del HUBc s'estructura en la proposta estratègica següent:

Proposta Global HUBc