Visió i missió

Visió del HUBc

La visió de l'agregació HUBc es correspon amb la d'una entitat reconeguda internacionalment en el camp de la salut per la capacitat de vertebrar l'assistència mèdica, la formació en l'àmbit de la salut i la recerca translacional en biotecnologia, biomedicina i tecnologies mèdiques, que incentiva el sector productiu, que genera noves oportunitats de creació d'ocupació i que actua com a impulsora de renovació urbana.

Missió del HUBc

Com a projecte de matriu universitària, el HUBc té com a missió fonamental vetllar per la millora de la salut de les persones, mitjançant l'agregació de totes les entitats implicades en els àmbits de l'assistència de primer nivell, de la recerca translacional i de la formació d'excel·lència, amb la finalitat de contribuir a millorar la qualitat de vida de la població i a generar riquesa.