Resum executiu

Els estudis de Medicina tenen una llarga tradició a la Universitat de Barcelona, ja que s'hi van incorporar l'any 1539, durant el regnat de Carles I.

El campus d'excel·lència internacional HUBc: millorar la salut de les persones, l'objectiu prioritari

El sector de la salut constitueix un dels pilars fonamentals per garantir l'estat del benestar i la cohesió social. La millora de la qualitat de vida de la ciutadania s'expressa en la reducció dels índexs de mortalitat i en el fort creixement de l'esperança de vida de la població que s'han produït en els darrers anys.

Aquesta constatació es relaciona amb l'augment del nivell de vida i amb el progrés econòmic i social, però també, sens dubte, amb la millora de la qualitat assistencial, que té l'origen en els aspectes següents:

 • La formació dels professionals en les especialitats mèdiques.
 • La recerca, la innovació i l'aplicació de la tecnologia per millorar els estàndards assistencials de la població.

 

Les dimensions del HUBc (valors del 2015)
Estudiants de grau: 5.486
Estudiants de màster i doctorat: 1.622
Estudiants de postgraus propis: 2.223 
Personal docent: 1.176
Personal investigador: 1.919

 

El HUBc representa un model integral que incorpora múltiples actors per aconseguir l'objectiu prioritari: millorar la salut de les persones.

La connexió entre la formació a la Facultat de Medicina i en altres estudis de les ciències de la salut —que agrupen 5.486 estudiants de grau i 1.176 professors—; l'assistència, que integra set hospitals de referència, i els centres de recerca vinculats als hospitals —com l'IDIBAPS i l'IBIDELL—, a més d'altres centres d'investigació específics pioners en les àrees de coneixement respectives —com l'ICFO, l'IBEC, el CRESIB i l'IIBB—; la connexió entre aquests elements és el que fa que el HUBc es constitueixi com una agregació estratègica d'entitats de primer nivell. A més, completa l'agregació l'aplicació del coneixement a l'àmbit productiu, tant en la creació de noves activitats econòmiques com en el reforç i la consolidació d'un teixit industrial d'empreses de biotecnologia, de tecnologies mèdiques i de biomedicina.

Evidències Excel·lència HUBc

El HUBc i la integració per a l'excel·lència en salut: generació de coneixement, assistència hospitalària, recerca clínica i generació de riquesa

El HUBc constitueix un ecosistema dinàmic en què els diferents actors es complementen per aconseguir no una suma aritmètica, sinó un efecte multiplicador d'enorme abast.

El sector de la salut està destinat a ser un dels motors econòmics en un nou model productiu renovat. Per definició, és un sector econòmic basat en el coneixement i en la innovació, amb un gran potencial exportador i d'atracció de capitals i de talent.

El HUBc, liderat per la Universitat de Barcelona i amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya i del Consell Superior d'Investigacions Científiques, integra les facultats, les escoles, els hospitals, els centres de recerca translacional i els instituts d'investigació en biomedicina, en biotecnologia i en tecnologies mèdiques, a més d'un conjunt d'entitats i associacions empresarials —com la Federació Espanyola d'Empreses de Tecnologia Sanitària (FENIN) i Catalonia BIO— i d'empreses —com els Laboratoris Ferrer—, entre moltes altres de vinculades al projecte. Així mateix, la Facultat de Medicina participa activament en les xarxes internacionals Lliga Europea d'Universitats de Recerca (LERU) i Eurolife.

El procés d'excel·lència en el campus de la salut HUBC es pot representar com un cercle virtuós en què la generació de coneixement té l'aplicació en l'àmbit hospitalari, el qual està íntimament relacionat amb els centres de recerca nascuts en el si del mateix hospital. Aquesta recerca clínica —acompanyada dels centres d'investigació en biomedicina, en biotecnologia i en tecnologies mèdiques— genera noves capacitats, que es traslladen als pacients dels hospitals, o bé noves activitats econòmiques.

L'encadenament entre el HUBc i el sector productiu es plasma en múltiples iniciatives i activitats: patents, incubadores, empreses emergents i derivades, projectes de transferència, aliances, assajos clínics, etc. Tanmateix, en aquest camp és notori el potencial de creixement que es pot desenvolupar —i que cal que es desenvolupi. Per aquest motiu es proposa un conjunt de projectes, d'inversions i d'activitats que intenten millorar la situació actual, com, per exemple, el programa estratègic d'innovació tecnològica aplicada a la salut o l'espai de demostració de les innovacions científiques i tecnològiques de l'àmbit de la salut, que intenten corregir, entre d'altres, el desequilibri entre una producció científica molt elevada i un nombre de patents relativament baix. Aquesta predisposició amb què actua el conjunt d'agents del HUBc per corregir aquesta situació també ha de tenir com a resultat final millorar l'impacte en el sector productiu.

Aquest model d'excel·lència, pioner a Espanya, té com a referents internacionals l'Escola Mèdica de Harvard i l'Institut Karolinska, que són, respectivament, la primera institució a escala mundial i la primera a escala europea en medicina clínica, segons l'Academic Ranking of World Universities. La comparació internacional amb aquests centres d'excel·lència permet constatar que el HUBc va en la direcció correcta, però encara queda un intens camí per recórrer, tot i que es podran escurçar les distàncies si es compleixen els objectius, les accions i les inversions que es proposen en aquest projecte.

Retalls de premsa HUBc

El HUBc i la reconstrucció de districtes urbans degradats

Les ciutats de l'Hospitalet de Llobregat i Barcelona són els pols on es desenvolupa fonamentalment l'activitat del HUBc.

L'aposta del HUBc és a favor de generar uns nous pols d'activitat del coneixement en àrees que en el passat van patir una profunda degradació, nascudes sense cap planificació prèvia i sense equipaments, fruit del desenvolupisme dels anys seixanta.

El pas de l'economia industrial a l'economia del coneixement té la màxima expressió en el canvi de model que proposa el projecte HUBc. N'és un exemple la zona de Bellvitge, a l'Hospitalet de Llobregat,: juntament amb l'Hospital de Bellvitge, el Duran i Reynals, l'ICO i diversos centres de recerca, s'hi proposa una vasta transformació urbana i social, que troba en el HUBc l'impuls per a la regeneració i la plataforma de canvi, amb nous instituts de recerca, com l'IBEC i el CSIC, a més d'espai per a la docència, d'un parc empresarial i de la presència destacada d'empreses com els Laboratoris Ferrer.

 

El HUBc, un model de connexió entre coneixement i salut: la recerca translacional

La recerca translacional és un element crucial per avaluar l'excel·lència. L'Hospital Clínic de Barcelona va desenvolupar el primer model hospitalari d'Espanya amb aquest tipus d'activitats quan va crear l'IDIBAPS. Després, l'Hospital de Bellvitge també va incorporar aquestes activitats, amb la creació de l'IDIBELL.

La recerca translacional supera la vella dicotomia entre recerca bàsica i aplicada, i se centra a aplicar els coneixements biomèdics bàsics (biologia molecular, genètica...) a la investigació clínica, en un procés dinàmic que persegueix millorar la prevenció, el diagnòstic i el tractament de les malalties i, per tant, la salut de les persones.

Però la recerca translacional requereix grans professionals, hospitals, una sòlida formació i centres de recerca potents. Tot això es reuneix en el HUBc, on es troben hospitals de referència reconeguts per l'Institut de Salut Carles III, que, a més, són hospitals d'alta complexitat que duen a terme processos terciaris; és a dir, un conjunt de serveis molt especialitzats o que requereixen un equipament tecnològic i professional elevat i assajos clínics. Aquests hospitals participen en totes les xarxes de recerca que s'han creat, com els centres d'investigació biomèdica en xarxa (CIBER) i les xarxes temàtiques d'investigació cooperativa (RETIC).

El HUBc, un compromís per reforçar la cooperació internacional i l'acció solidària

El HUBc participa en l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGLOBAL), que té com a objectiu protegir la salut de les poblacions desfavorides i trencar el cercle viciós que s'estableix entre pobresa i malaltia.

Amb la participació, entre d'altres, de la Fundació Bill i Melinda Gates i de la Fundació Infantil Nelson Mandela, l'ISGLOBAL té l'origen en el Centre d'Investigació en Salut Internacional de Barcelona (CRESIB), que duu a terme una activitat ingent en el camp de la cooperació internacional. Per exemple, ha treballat durant molts anys al Marroc, on gestiona hospitals i promou accions formatives o d'ajuda per als processos de reforma del sistema sanitari d'aquest país. Un altre exemple destacable és el Centre d'Investigació en Salut de de Manhiça, a Moçambic, que, a través d'un conjunt de professionals del CRESIB i de l'Hospital Clínic, ha permès disposar d'un centre de recerca per combatre malalties com la malària, la sida, la tuberculosi, les pneumònies i les malalties diarreiques.

El compromís del HUBc per reforçar la cooperació internacional i l'acció solidària està molt arrelat en el passat, però té una gran projecció cap al futur. L'enfocament del HUBc permet desenvolupar polítiques de millora de la salut de les poblacions més vulnerables en un context global.

El HUBc, l'impuls de la innovació: diversitat i complementarietat per a l'excel·lència en ciència, tecnologia i cultura

El HUBc suposa la suma de potencialitats per assolir l'excel·lència. La primera agregació de ciència i tecnologia té la màxima expressió en la constitució de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), però també són notables els esforços per vertebrar i per integrar programes de recerca en biomedicina, en biotecnologia i en tecnologies mèdiques en els quals coexisteixen investigadors d'àmbits del coneixement molt diferents.

Un projecte innovador com pretén ser el HUBc no es pot limitar a fer la suma aritmètica de diferents disciplines universitàries. Un projecte innovador ha de ser capaç d'actuar d'impulsor del canvi, i ha de significar un canvi exponencial en la manera de projectar i d'imaginar el futur.

En aquest sentit, el HUBc incorpora també un projecte cultural, anomenat Factoria Digital de la UB, que respon al creixement que té dins la societat i, en especial, a Barcelona el sector quinari, i a la potenciació de les indústries culturals i de la tecnologia.

El HUBc, un paradigma d'internacionalització del coneixement i fidelització del talent

En l'ADN dels professionals del HUBc ha estat sempre present la convicció que el coneixement no té fronteres i que el talent s'ha de cercar i s'ha de mimar. Ja fa més de quaranta anys, els professors i els doctors de l'Hospital Clínic i de la Facultat de Medicina disposaven de períodes sabàtics, i els Premis de Fi de Residència els permetien fer estades en hospitals o centres de recerca d'arreu del món.

Els directors dels instituts de recerca del HUBc són líders nats en les àrees de coneixement respectives, que han pogut crear els seus equips sobre la base del talent i fugint de les rigideses internes del sistema universitari. Però la Facultat de Medicina també ha aconseguit uns elevats estàndards de qualitat, que s'expliquen per l'alt prestigi del professorat. El 16% dels professors té la triple dedicació: docent, assistencial i investigadora; i el 82,2% són doctors.

A més, en els hospitals del HUBc està completament estesa la cultura basada en una assistència de qualitat vinculada al desenvolupament de la recerca. N'és una prova que a l'hora de captar, seleccionar i promocionar els metges dels hospitals es prioritza també l'activitat investigadora.

El talent atreu talent i, si existeix una massa crítica adequada (1.919 investigadors), està garantit el procés cap a una internacionalització àmplia.

Per reforçar encara més el rol internacional del HUBc, es proposen actuacions que han d'ajudar a donar més visibilitat i a vertebrar el portafoli d'activitats del campus:

 • Crear l'escola de doctorat de ciències de la salut de la Universitat de Barcelona, que ha de reunir el conjunt de l'oferta formativa en màsters i doctorats en l'àmbit de les ciències de la salut de la Universitat; potenciar la internacionalitat d'aquests estudis a través de les xarxes internacionals com Eurolife, o bé crear noves xarxes com la Xarxa Internacional d'Institucions Sanitàries Espanyoles i Llatinoamericanes, que lideren la Universitat de Barcelona i l'Hospital Clínic.
 • Crear un centre de demostració anomenat espai de demostració de les innovacions científiques i tecnològiques aplicades a la salut, destinat a donar visibilitat al conjunt de l'oferta del HUBc en matèria d'innovació clínica i hospitalària, i en els avenços científics i tecnològics sorgits en els centres de recerca i en els hospitals, per tal de donar-los a conèixer, per donar suport a la seva eventual comercialització i per assegurar-ne el coneixement per part d'administradors, universitats, empreses, hospitals o institucions.

El HUBc i els recursos per a la excel·lència

El HUBc ha suposat plantejar un projecte ambiciós, però realista. És ambiciós, perquè la realitat present del conjunt d'actors que formen el HUBc és una realitat d'èxits en els camps de coneixement i d'actuació respectius. Es tracta de trajectòries innovadores basades en molts anys de generar coneixement i d'actuar de tracció del sector sanitari de Catalunya.

El HUBc és un ecosistema d'innovació i d'excel·lència com no se'n coneix cap altre al nostre país:

 • Ha estat pioner a desenvolupar, per exemple, la recerca translacional.
 • Basa l'excel·lència en la selecció, la captació i la promoció dels seus professionals.
 • Des de fa molts anys desenvolupa una cultura internacional, ja que cerca els millors hospitals, facultats i instituts de recerca per formar els seus professionals.
 • Mima i prioritza la triple dedicació dels professors de la Facultat de Medicina, però també la doble dedicació en els hospitals.
 • Hi tenen una complementarietat adequada formació, assistència i recerca bàsica i translacional.
 • Ha estat un exemple i un referent per a molts altres hospitals i facultats que han volgut desenvolupar a Espanya models d'èxit com el HUBc.

Ara el repte consisteix a escurçar les distàncies amb els referents internacionals:

 • Amb una internacionalització encara més gran.
 • Amb l'extensió de la innovació al conjunt de l'ecosistema del HUBc.
 • Aprofundint encara més en la relació i en les membranes de connexió amb el teixit productiu.

Per fer tot això, el HUBc planteja set nou projectes que, juntament amb les inversions que cada entitat té projectades, ajudaran a fer el salt necessari per situar el HUBc com un dels millors campus d'Europa.

Aquests projectes, que es descriuen àmpliament en el contingut de la memòria del HUBc, són els següents:

 1. Campus de les Amèriques
 2. Mobilitat per a investigadors
 3. Preparació de propostes i participació en consorcis internacionals dins el KIC-EIT: EIT-Health i FOOD4FUTURE
 4. High Content Screening i Reconstrucció 3D.
 5. Nous models pedagògics interactius: e-learning i MOOCs
 6. Pàgines web accessibles
 7. Contractació d'un professor substitut per al doctor Josep Maria Canals Coll

Aquest conjunt de projectes configuren la proposta global del HUBc per a la convocatòria CEI 2015.