Mapa territorial

El HUBc és una agregació estratègica de facultats i escoles universitàries, hospitals, centres de recerca, institucions i empreses de l'àmbit de la salut, i té una presència clara i concreta en el territori.

Situat a l'àrea de Barcelona i l'Hospitalet, el HUBc concentra l'activitat en tres entorns: el campus Sant Joan de Déu, el campus Cínic-Agustí Pi i Sunyer i el campus de Ciències de la Salut de Bellvitge. 

Mapa territorial del HUBc Campus Excel·lència Internacional