El Health Universitat de Barcelona Campus obté la màxima nota a l’informe final d’avaluació del Ministeri

04.04.2016

Transcorregut el període inicial de cinc anys d’activitat del campus d’excel·lència internacional HUBc, el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport (MECD) ha resolt atorgar la màxima qualificació possible —una A— al campus de la salut de la Universitat de Barcelona. L’informe final d'avaluació del projecte, elaborat a partir de la proposta d’una Comissió Internacional designada per la Secretaria General d’Universitats, confirma la condició de Campus Global del HUBc i destaca l’impacte de la seva activitat sobre l’àmbit de la salut i sobre el territori.

El Health Universitat de Barcelona Campus (HUBc) està conformat per diversos centres de la UB (Facultats de Medicina i Odontologia, Escoles d’Infermeria i de Podologia i el Campus de l'Alimentació) i vint-i-cinc institucions de recerca, hospitals i empreses. El Ministeri subratlla que el campus ha aconseguit fomentar la cooperació entre els sectors públic i privat, i commina la UB a aprofitar aquest rol articulador per assumir el lideratge de la recerca, la docència i la innovació en matèria de salut. Hi ha ajudat el posicionament internacional que ha assolit Barcelona en aconseguir que a la ciutat s’hi estableixi una de les seus del l’EIT Health, la comunitat de coneixement i innovació en salut de l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia (EIT).

Entre les fortaleses del campus, l’informe remarca la qualitat i diversitat dels projectes que ha dut a terme. S’han desenvolupat activitats científiques d’alt nivell que impliquen la recerca fonamental i l’aplicada, així com la transferència de coneixement mitjançant la creació de spin offs o empreses derivades. Quant a la docència, s’assegura que el HUBc ha contribuït a millorar l'ensenyament i l'aprenentatge dels programes acadèmics amb estratègies com ara la incorporació d’eines de simulació, la digitalització de documents o l’equipament d’aules.

Els programes de mobilitat impulsats pel Campus també han servit per potenciar la internacionalització de la universitat i l’atracció de talent, sense descuidar la interacció amb el seu entorn més immediat, que ha estat constant. Per últim, l’informe valora l’aposta per la sostenibilitat de les iniciatives que s’han materialitzat fins el moment i el potencial de creixement del HUBc, que pot contribuir al creixement econòmic de Catalunya. És per aquesta raó que la Universitat de Barcelona ha decidit donar-li continuïtat al projecte.

Consolidació de projectes d’excel·lència universitària

La Secretària d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats va obrir el passat mes de novembre una nova convocatòria d’ajuts per consolidar la feina encetada amb la creació dels diversos campus d’excel·lència internacional. En aquesta ocasió, les prioritats del programa eren aprofundir la internacionalització de la docència i la transformació del model econòmic vigent a partir d’activitats basades en la innovació i el coneixement.

Amb data 10 de desembre, el BOE va publicar la resolució del MECD que converteix la UB en la universitat que ha obtingut la dotació econòmica més alta per aquesta convocatòria: 463.352,51 €. D’aquesta assignació, 302.627,26 € es dedicaran a l’execució de sis projectes dins del marc del HUBc. Els altres 160.725,25 € corresponen al Barcelona Knowledge Campus (BKC), el campus d’excel·lència internacional que la UB comparteix amb la UPC i que també ha obtingut finançament en aquesta convocatòria.

El programa CEI

L’any 2008, el MECD  va posar en marxa el programa Campus d’Excel·lència Internacional (CEI) per al desenvolupament d'estratègies institucionals de transformació de les universitats a campus concebuts com a ecosistemes que agreguessin altres agents de coneixement, l’administració i la societat civil.  L’objectiu era millorar la qualitat de les universitats i conduir els millors campus cap a l'excel·lència. La selecció dels projectes va realitzar-se després d’un procés competitiu d'avaluació internacional.

La UB va rebre el reconeixement del programa Campus d’Excel·lència Internacional del MECD en la primera convocatòria, l’any 2009, per al projecte Barcelona Knowledge Campus (BKC). Posteriorment, en la convocatòria del 2010, el Health Universitat de Barcelona Campus també va ser elegit campus d’excel·lència internacional.