Convenis i agregació

Com a campus d'excel·lència internacional en l'àmbit de la salut, el HUBc és producte d'un procés d'agregació de nombroses institucions i entitats, que comprenen els camps de l'assistència, de la docència universitària, i de la recerca i el desenvolupament. Amb el suport d'institucions com els ajuntaments de Barcelona i de l'Hospitalet de Llobregat, i d'empreses i agregacions de tipus territorial, conformen l'agent generador d'excel·lència en l'àmbit de la salut que és el HUBc.

En aquesta secció es fan públics l'acord d'agregació i les cartes d'adhesió que les diferents entitats i institucions han signat a favor del HUBc.