Associació Catalana d'Empreses de Biotecnologia (Catalonia BIO)

Associació Catalana d'Empreses de Biotecnologia Catalonia BioCatalonia BIO, l'Associació Catalana d’Empreses de Biotecnologia, és una iniciativa d’empresaris i emprenedors de la indústria biotecnològica, i té la voluntat d’agrupar totes les companyies amb interessos en el sector, que necessiten disposar d’una plataforma comuna per participar de manera constructiva, eficient i integradora en la definició del marc d’actuació del sector i, especialment, de les polítiques estimuladores que puguin dissenyar les diferents agències del govern de Catalunya. D’aquesta manera, s’ofereix als responsables polítics i tècnics una interlocució representativa dels interessos del sector, a través d’una patronal. A més, Catalonia BIO ha estat reconeguda com a «agrupació empresarial innovadora» pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.