Escola Universitària d'Infermeria - Centre Docent Sant Joan de Déu

Escola Universitària d'Infermeria - Centre Docent Sant Joan de DéuL’Escola Universitària d'Infermeria i el Centre Docent Sant Joan de Déu tenen com a finalitat la formació integral, professional, humana i ètica d’aquelles persones que se senten inclinades vocacionalment a atendre, curar i servir l’individu i la comunitat, ja sigui en situació de salut o de malaltia, i que posseeixen aptituds per fer aquesta tasca.

Aquests centres s'inspiren en l’esperit i el criteri de l’obra de Sant Joan de Déu i en la filosofia que en dimana, que concreten en els punts següents:

  • Volen ser fidels a la persona que pateix i fer tot allò que pugui contribuir-ne a la curació i al benestar integral.
  • Volen defensar els drets de la persona en situació de malaltia i donar una assistència en funció de la persona, per a la qual cosa es proposen oferir serveis competents segons les exigències tècniques però tractant d’humanitzar-los al màxim.
  • Actuen amb el màxim respecte cap a les conviccions i les creences de les persones malaltes i les ajuden a descobrir, des de la malaltia, el sentit de la seva vida.
  • Conscients de les seves limitacions, s'associen amb altres persones —professionals o voluntàries— per dur a terme la seva missió, a les quals intenten fer partícips de la seva filosofia i del seu esperit en l’atenció de tothom que està malalt.