Escola Universitària d'Infermeria i Podologia, Universitat de Barcelona

Escola Universitària d'Infermeria i Podologia Universitat de BarcelonaL'Escola Universitària d'Infermeria té com a objectiu formar professionals compromesos amb la societat, participatius i amb esperit crític; competents per oferir atenció d'infermeria i de podologia de qualitat, i per donar resposta a les necessitats canviants de la persona, de la família i de la comunitat, dins el marc de les polítiques sanitàries i universitàries.

L'Escola està ubicada en el Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge, i té els antecedents històrics a l'Hospital Clínic i a la Facultat de Medicina. Actualment, a l'Escola d'Infermeria de la UB es poden cursar dos ensenyaments: Infermeria i Podologia, i també les especialitats d'Infermeria Obstetricoginecològica (Llevadores) i d'Infermeria de Salut Mental.