Facultat d’Odontologia, Universitat de Barcelona

Facultat d'Odontologia Universitat de BarcelonaLa missió de la Facultat d'Odontologia és, òbviament, formar els futurs professionals de l'odontologia, i això es fa amb una clara vocació europeista i mitjançant un pla d'estudis que segueix les directives europees.

Durant l'etapa formativa, és indispensable que els estudiants aconsegueixin un coneixement adequat de les ciències en què es basa l'odontologia i una bona comprensió dels mètodes científics, incloent-hi els principis de mesura de les funcions biològiques, l'avaluació dels fets establerts científicament i l'anàlisi de les dades. Adquireixen també els coneixements adequats sobre la constitució, la fisiologia i el comportament dels individus sans i dels malalts, i també sobre la influència del medi ambient natural i social sobre l'estat de salut de l'ésser humà, sobretot quan aquests factors afecten l'odontologia. De la mateixa manera, es tracta sobre l'estructura i la funció de les dents, la boca, els maxil·lars i els teixits annexos, en la salut i en la malaltia, i sobre les relacions que tenen amb l'estat general de salut i amb el benestar físic i social del pacient.

L'alumnat obté el bagatge necessari de les disciplines clíniques i dels seus mètodes, que han de permetre al llicenciat conèixer les anomalies, les lesions i les malalties de les dents, la boca, els maxil·lars i els teixits annexos, així com practicar l'odontologia preventiva, diagnòstica i terapèutica. A més, adquireix una adequada experiència clínica, sota una supervisió apropiada.