Facultat de Medicina, Universitat de Barcelona

Facultat de Medicina Universitat de BarcelonaLa Facultat de Medicina disposa de tres campus (Clínic, Bellvitge i Sant Joan de Déu); tres hospitals universitaris de tercer nivell; vuit hospitals associats de gran qualitat assistencial, docent i investigadora, i vint-i-dos centres d’atenció primària amb les infraestructures necessàries per a la docència i per a la recerca (biblioteques, sales de dissecció, laboratoris de pràctiques i de recerca, sales d’informàtica, sales d’estudi, laboratoris d’habilitats en comunicació, laboratoris d'habilitats clíniques i espais per a la simulació del pacient en situació crítica).

La situació actual, sens dubte, permet optimitzar la relació pacient-alumne i descongestionar els centres en què s’imparteix l’ensenyament clínic. Així mateix, afavoreix que una major quantitat de capital humà s'impliqui en les tasques docent, investigadora i assistencial i, en conseqüència, garanteix una docència de més bona qualitat.

Tot aquest conjunt d’aspectes docents i de recerca han fet que la Facultat de Medicina hagi esdevingut la primera de l’àmbit català, amb la nota de tall més alta, i també la primera de l’Estat segons la classificació internacional que publica periòdicament la Universitat de Xangai.

En aquest complex conjunt de capital humà i institucional que constitueix avui dia la moderna i capdavantera —en molts aspectes— Facultat de Medicina de la UB, és on els alumnes que hi estiguin interessats trobaran una resposta adequada a les seves expectatives. La implementació d’un nou sistema de prova d'avaluació de la residència mèdica (MIR), en què s'incorpora l'avaluació d’habilitats i d'actituds i no tan sols de coneixements, així com el projecte de troncalitat d'especialitats mèdiques, han de constituir mitjans perquè els graduats siguin professionals capacitats per prendre les decisions més adequades en qualsevol de les seves obligacions i responsabilitats.