Federació Espanyola d'Empreses de Tecnologia Sanitària (FENIN)

Federeción Española de Empresas de Tecnología Sanitaria FENINFundada el 1977, la Federació Espanyola d'Empreses de Tecnologia Sanitària (FENIN) va néixer amb la missió d'agrupar les empreses espanyoles d'aquest sector, de coordinar-ne i defensar-ne els interessos generals, i d'exercir-ne la representació davant les autoritats autonòmiques, nacionals i europees.

La FENIN és intersectorial, i agrupa empreses i associacions fabricants, importadores i distribuïdores de tecnologies i productes sanitaris que tenen la característica comuna de ser subministradores de totes les institucions sanitàries espanyoles.

Les companyies i les associacions d'empreses que componen la FENIN representen més del 80% del tota de les vendes relacionades amb la tecnologia de la salut en el mercat espanyol, amb un volum de negoci aproximat de 6.600 milions d'euros, al voltant del 72% dels quals correspon al mercat de la sanitat pública.

Les empreses que integren la FENIN donen feina a unes 29.000 persones, entre llocs de treball directes i indirectes, localitzats principalment a Madrid i a Barcelona, encara que també n'hi ha un petit percentatge en altres ciutats de l'Estat espanyol. La FENIN es preocupa per la recerca i pel desenvolupament tecnològic de les empreses que componen aquesta federació, les quals aporten productes i serveis sanitaris que ajuden tant a millorar la qualitat de vida dels pacients com a prolongar-la.