Hospital Clínic de Barcelona, Hospital Universitari

Hospital Clínic de Barcelona Hospital UniversitariL'Hospital Clínic de Barcelona és un hospital universitari, fundat l'any 1906, que pertany a la Xarxa d'Hospitals Públics de Catalunya. En pràcticament totes les especialitats mèdiques i quirúrgiques, l'hospital desenvolupa activitats en els àmbits assistencial, de recerca i docent, ja sigui directament ja sigui a través d'empreses vinculades.

Assistència

L'hospital actua com a hospital comunitari, i és el principal proveïdor públic de la seva zona a la ciutat de Barcelona, amb una població de 540.000 habitants. A la vegada, com a hospital terciari i d'alta complexitat, desenvolupa línies d'activitat per a pacients no tan sols de Catalunya, sinó de tot Espanya i, fins i tot, internacionalment. L'hospital ofereix els serveis en diverses seus i, per exemple, la Maternitat és una d'aquestes seus del Clínic.

Amb l'objectiu d'assegurar la continuïtat assistencial i la provisió integral de serveis de salut, l'Hospital Clínic participa en la gestió de centres d'atenció primària (Gesclínic i Consorci d’Atenció Primària de Salut de l’Eixample), duu a terme activitats en l'àmbit de la salut mental, i estableix aliances amb altres centres per cobrir les necessitats sociosanitàries dels pacients. L'entitat Barnaclínic, centre sanitari vinculat a l'Hospital Clínic, té la vocació de desenvolupar activitats assistencials de caire privat.

En relació amb la important activitat trasplantadora del centre, Transplant Services Foundation (TSF) és una entitat vinculada al Clínic i que està dedicada a l'extracció i la distribució d'òrgans i de teixits.

Recerca

L’Hospital Clínic té una llarga tradició en la recerca, que el situa com a institució de referència, a escala tant nacional com internacional. Una part significativa de les activitats de recerca s'articulen a través de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS).

La gestió i l'administració dels projectes d’investigació es fan a través de la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica (FCRB).

Docència

L’Hospital Clínic duu a terme activitats de docència rellevants a nivell de pregrau i de postgrau, incloent-hi la formació de metges residents i la formació continuada del personal de la plantilla. Cal destacar la vinculació amb la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona.

A través dels seus professionals també desenvolupa una oferta externa de formació de qualitat que es pot facilitar i organitzar sota la marca Aula Clínic.