Hospital Sant Joan de Déu

Hospital Sant Joan de DéuL'Hospital Sant Joan de Déu és una institució de titularitat privada, però amb una vocació i un finançament públics, que va ser fundada per l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu.

Àmbit de l'assistència: és líder en l'assistència i en la millora de la salut infantil, amb una especial dedicació a les cures prenatals; té una alta especialització i tecnologia en centres d'interès com és ara la dona, l'infant i l'adolescent.

Àmbit de la recerca: aquest hospital prioritza les línies de recerca associades al creixement en edat pediàtrica, al desenvolupament neuronal i a les malalties metabòliques.

Àmbit de la docència: l'activitat docent que duu a terme correspon a la formació especialitzada sanitària en pediatria (programa MIR); té establert un conveni marc vigent amb la Universitat de Barcelona per impartir les assignatures Pediatria i d'Obstetrícia, en el currículum de la Facultat de Medicina i Odontologia, entre altres ensenyaments de grau, de postgrau i de formació continuada en l'àmbit de la medicina i de la infermeria, i ofereix també programes de màster.