Hospital Universitari Mútua Terrassa

Hospital Universitari Mútua de TerrassaMútua Terrassa és un conjunt de professionals que estan agrupats en distintes entitats i empreses, amb l’objectiu comú de protegir les persones i millorar-ne l'estat de salut, amb voluntat de servei a la comunitat i amb una marcada orientació al client.

L’any 2000 aquesta entitat va celebrar el primer centenari. Mútua Terrassa va ser fundada l'any 1900 com una mútua asseguradora d’accidents de treball, que tenia com a objectiu pal·liar les conseqüències dels accidents laborals mitjançant un subsidi econòmic, una prestació sanitària, la rehabilitació i la readaptació laboral. El nom fundacional d'aquesta mútua era: El Seguro Tarrasense contra los Accidentes de Trabajo.

Amb el pas del temps, l’entitat s'ha anat adaptant a les necessitats de la comunitat i ha anat diversificant la seva oferta. Actualment, Mútua Terrassa dóna treball a gairebé 3.000 professionals, el 80% dels quals són dones i el 20%, homes, amb una edat mitjana de 38 anys.

Mútua Terrassa actua dins l’àmbit geogràfic de Catalunya i, en algunes activitats, a tot el territori de l’Estat espanyol. D'altra banda, les empreses que formen Mútua Terrassa provenen del sector de la mutualitat de previsió social.

Del total de recursos anuals que gestiona, el 85% provenen d’acords amb les administracions públiques i l'altre 15%, de la part privada.

Avui dia les activitats de Mútua Terrassa estan centrades en els camps següents:

 • Assistència sanitària:
  • Pública concertada, hospitalària i primària.
  • Privada.
 • Assistència sociosanitària.
 • Assegurances.
 • Bugaderia industrial i esterilització.
 • Informàtica.
 • Logística sanitària.
 • Recerca i desenvolupament.
 • Laboratoris d'anàlisi clíniques.
 • Consultoria.