Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)

L’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) és una fundació de recerca que va ser constituïda com a entitat jurídica pròpia el 16 de juny de 2004, i que va resultar del canvi de denominació de l’anterior Fundació August Pi i Sunyer (FAPS), creada l’any 1988.

L’IDIBELL té establerts convenis de col·laboració científica amb les institucions i els centres següents:

 • Universitat de Barcelona (UB) i Parc Científic de Barcelona.
 • Hospital Universitari de Bellvitge (HUB).
 • Institut Català d’Oncologia (ICO).
 • Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI).
 • Banc de Sang i Teixits (BST).

D'altra banda, a l’IDIBELL s’han definit sis grans àrees o programes de recerca:

 • Àrea 1: Càncer i Genètica Molecular Humana.
 • Àrea 2: Neurociències.
 • Àrea 3: Patologia Infecciosa i Trasplantament.
 • Àrea 4: Factors de Creixement, Hormones i Diabetis.
 • Àrea 5: Malalties inflamatòries, Cròniques i Degeneratives.
 • Àrea 6: Epigenètica i Biologia del Càncer.