Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)

Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer IDIBAPSL’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) és un centre que organitza la recerca en sis àrees temàtiques, dins les quals s’agrupen prop de seixanta equips.

Els avenços científics no són mai fruit d’una casualitat: són compromisos a llarg termini que impliquen no tan sols els investigadors, sinó el conjunt de la societat. L’IDIBAPS és un consorci que al nostre país assumeix un d’aquest compromisos: impulsar la recerca translacional, la innovació i l’avenç tecnològic en el camp de la biomedicina, a través de diferents programes que giren entorn de malalties d’alta prevalença, morbiditat i mortalitat.

L'any 2009 el nombre de publicacions dels investigadors de l'IDIBAPS va ser de 840 publicacions originals en revistes internacionals, que sumen un total de 3.879,32 punts de factor d’impacte global. Això significa que la mitjana per article és de 4,62 punts, una xifra important i simptomàtica de la qualitat de la recerca que es fa a l'IDIBAPS.

La participació de l’IDIBAPS en els centres d'investigació biomèdica en xarxa (CIBER) impulsats pel Ministeri de Ciència i Innovació és enorme, i lidera el CIBER de Malalties Hepàtiques i Digestives (CIBEREHD), el de Malalties Respiratòries (CIBERES) i el de Diabetis i Malalties Metabòliques Associades (CIBERDEM). També encapçala projectes de les xarxes temàtiques d'investigació cooperativa (RETIC), també impulsades pel Ministeri, i cada dia són més els projectes finançats per la Comissió Europea en què participen els investigadors de l'IDIBAPS. L’any 2009 la Comissió Europea va concedir el 40% dels projectes que havia sol·licitat l’IDIBAPS, mentre que la mitjana europea és de prop del 17%. Aquest índex d’èxit és a l’abast de molt poques institucions.