Institut d'Investigacions Biomèdiques de Barcelona (IIBB), CSIC

Institut d'Investigacions Biomèdiques de Barcelona - CSICL'Institut d'Investigacions Biomèdiques de Barcelona (IIBB) és un centre propi del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), que actualment està estructurat en quatre departaments: el Departament d'Isquèmia i Inflamació, el Departament d'Isquèmia Cerebral i Neurodegeneració, el Departament de Mort i Proliferació Cel·lular, i el Departament de Neurofarmacologia; a més, hi ha la Unitat de Proteòmica.

L'IIBB s'ubica a les plantes sisena i setena de l'edifici de consultes externes de l'Hospital Clínic (c/ de Rosselló, 161, 08036 Barcelona), tret de la Unitat de Proteòmica, que es localitza a la Universitat Autònoma de Barcelona (Facultat de Medicina, Departament de Bioquímica, edifici M del campus de Bellaterra de la UAB, a Cerdanyola del Vallès).

L'efectiu de personal de l'IIBB és de 172 persones: 110 són personal científic, i es distribueixen entre 29 científics de plantilla i altres 81 que es divideixen entre personal contractat i becaris predoctorals i postdoctorals; a més, té un total de 42 persones de suport a la recerca, entre tècnics i auxiliars, i 20 persones d'administració i serveis.

L'activitat de l'IIBB es desenvolupa en el camp de la recerca biomèdica, essencialment bàsica, però de caràcter clarament translacional, per tal de cobrir les demandes de la societat pel que fa a malalties i intervencions terapèutiques i quirúrgiques d'elevada incidència i repercussió social en neorofarmacologia, neurobiologia, patologia experimental i proteòmica. Dins aquestes disciplines s'aborden temes tan amplis com la proliferació neuronal, la neuroprotecció, la neurotoxicitat, la inflamació, l'apoptosi, la isquèmia i reperfusió, o l'homeòstasi.

L'Institut ja ha fet aportacions significatives a la millora de les aproximacions terapèutiques i quirúrgiques a malalties psiquiàtriques i neurològiques (depressió, esquizofrènia, ictus, malaltia d'Alzheimer, processos neurotòxics, etc.), i també a patologies en què els processos inflamatoris i la mort cel·lular representen un paper essencial (fallida primària del trasplantament d'òrgans, hepatopaties, pancreatitis i fallida pulmonar). Per desenvolupar aquestes activitats, l'IIBB disposa d'instal·lacions de cultiu de teixits, d'histologia, de microscòpia, d'anàlisi d'imatge i d'anàlisi química (cromatografia, espectrometria de masses).

En el període 2003-2007, el personal científic de l'IIBB va obtenir un total de 10.500.000 euros en projectes de recerca finançats per fons públics: Comissió Interministerial de Ciència i Tecnologia (CICYT), fons d'investigacions sanitàries (FIS), Unió Europea, Institut de Salut Carles III, xarxes temàtiques d'investigació cooperativa (RETIC), centres d'investigació biomèdica en línia (CIBER), Generalitat de Catalunya, i convenis de recerca amb el sector privat (fonamentalment empreses farmacèutiques). Durant aquest mateix període, els mateixos grups van publicat 291 articles en total, amb un factor d'impacte, segons el Science Citation Index, de 1.251,041 punts i una mitjana de 4,624 punts de factor d'impacte per article.

Aquest institut del CSIC forma part de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), creat per acord de la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Barcelona, l'Hospital Clínic i el CSIC per impulsar la recerca d'alta qualitat en biomedicina a Catalunya. Així mateix, l'IIBB és un important centre de formació de tercer cicle, en què s'elaboren tesis doctorals en els camps de la neurociència i la biomedicina. Diversos membres de l'IIBB són professors i tutors dels programes de doctorat de la Universitat de Barcelona i de la Universitat Autònoma de Barcelona.