Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)

Institut de Bioenginyeria de Catalunya IBECL'IBEC és un centre de recerca que s'ocupa de gran part dels àmbits de la bioenginyeria, des de la recerca més bàsica fins a les aplicacions mèdiques, amb l'afany d'actuar com a referent internacional en aquest camp.

L’IBEC va ser fundat el 2005 pel Departament d’Innovació, Universitats i Empresa i pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya; per la Universitat de Barcelona (UB), i per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Avui, la relació de l’IBEC amb la UB i la UPC es manté sota un acord marc, signat el 2008.

L’objectiu de l’IBEC és dur a terme una recerca de qualitat que, alhora que crea coneixement, contribueixi a una millor qualitat de vida, millori la salut i creï riquesa. L’institut té estrets vincles amb centres de recerca internacionals, universitats i empreses per intercanviar talent i per desenvolupar i executar projectes.

Actualment disposa de quinze grups de recerca, amb 250 investigadors i personal de vint països diferents. Els grups i les activitats de l’IBEC s'organitzen en sis programes de recerca:

  • Biotecnologia cel·lular: biotecnologia microbiana, biotecnologia sanitària, processos de producció de biomolècules, neurobiotecnologia, regeneració axonal, biologia de prions, regeneració d’estructures complexes, biotecnologia de la reprogramació de cèl·lules i diferenciació directa de cèl·lules mare.
  • Biomecànica i biofísica cel·lular: propietats mecàniques a escala cel·lular i molecular, biofísica cel·lular.
  • Nanobiotecnologia: nanoestructuració i funcionalització de superfícies, nanoestructures híbrides, microfluídica, biosensors, bioxips, lab-on-a-chip, microxips i sistemes biomimètics; bioelectricitat a la nanoescala; nanofotònica, tècniques de fluorescència de molècules individuals i nanoscopia òptica de superresolució.
  • Biomaterials, implants i enginyeria de teixits: desenvolupament de materials i estructures de substitució biocompatibles, formació de teixits, tecnologies de reparació o substitució de teixits i òrgans.
  • Senyals i instrumentació mèdica: processament de senyals biomèdics, sistemes de monitorització i de control en l'àmbit assistencial i preventiu.
  • Robòtica i imatges biomèdiques: sistemes de suport d'ajuda quirúrgica i de cirurgia mínimament invasiva. Obtenció i processament d'imatges biomèdiques a nivell d'òrgans, teixits, cèl·lules o biomolècules.