LEITAT

LEITATLEITAT és un centre tecnològic, membre de TECNIO i reconegut pel Ministeri de Ciència i Innovació, que té com a objectiu col·laborar amb empreses i institucions per afegir un valor tecnològic tant als productes com als processos. La seva tasca se centra en la recerca, el desenvolupament i la innovació industrial (R+D+2I).

Com a soci tecnològic, té una clara voluntat d'adaptació per transformar els reptes tecnològic en valor econòmic i social. Des que es va fundar, el 1906, LEITAT ha prioritzat la vocació de proximitat i, alhora, ha potenciat els principis de professionalitat i de respecte per les persones i pel medi ambient.