Maria Molina

Maria MolinaLa doctora Maria Molina és la responsable del Laboratori de Pneumologia Experimental (UB, IBIDELL). Està doctorada en Medicina per la UB, amb una tesi de l'àmbit de la fibrogènesi pulmonar que va elaborar en el grup de recerca l'IDIBAPS sobre inflamació i fibrosi. Va fer una estada d'un any en els laboratoris del Departament de Fisiologia de la Universitat Estatal de Michigan, als Estats Units, com a becària postdoctoral.