Formació

El HUBc és, sens dubte, un entorn atractiu per a l'estudi, no tan sols per l’alta qualitat de l’oferta docent adaptada a l'espai europeu d'educació superior, sinó també perquè és un campus modern, que aposta per utilitzar les tecnologies de la informació i que actua com un centre d’activitat cultural dinamitzador del seu entorn.

Més de nou mil estudiants cursen els ensenyaments de ciències de la salut que ofereix la Universitat de Barcelona, en modalitat presencial o no presencial.