Estudiar al HUBc

La Universitat de Barcelona ofereix una àmplia oferta formativa, adaptada a les necessitats i a les demandes dels estudiants i de la societat en general, i això la col·loca a l’avantguarda en àmbits com la medicina i les ciències de la salut.

L’oferta d’ensenyaments de la UB es concreta en titulacions oficials de grau, de màster universitari i de doctorat. Però també, conscient de la importància de l’aprenentatge continuat al llarg de la vida, proposa l’oferta de cursos de formació continuada més àmplia de Catalunya.

A més a més, tots els aspectes que formen part de la vida universitària —tot i que no siguin purament acadèmics— són una prioritat per a la UB. Per aquest motiu, vetlla per facilitar a tots els membres de la comunitat universitària l’accés a la informació i als serveis de suport, i promou tant l’organització d'activitats culturals i esportives i d'accions solidàries com la participació en aquestes iniciatives.

Noies a la gespa del Campus de Bellvitge

La UB és, sens dubte, una universitat atractiva per als estudiants, no tan sols per l’alta qualitat de l’oferta docent, sinó també perquè és una universitat moderna, que aposta per utilitzar les tecnologies de la informació i que actua com un centre d’activitat cultural dinamitzador del seu entorn.

Us animem a formar part de la nostra comunitat universitària! Consulteu com s’accedeix als nostres ensenyaments i informeu-vos sobre les activitats per a l'orientació dels futurs estudiants i l'acollida dels nous alumnes, les condicions i les facilitats per fer una estada temporal a la nostra universitat i per estudiar-hi com a alumne estranger, i els serveis de què gaudeixen els nostres estudiants en el dia a dia de la vida universitària.