Mobilitat nacional i internacional

mobilitat nacional i internacional HUBc CEI Campus d'Excel·lència InternacionalUn dels vessants de l'aposta de la Universitat de Barcelona pel HUBc com a campus d'excel·lència internacional es concreta en la política de mobilitat que ofereix a la comunitat estudiantil.

La Universitat de Barcelona beu d'una llarga tradició de relació i col·laboració amb universitats d'arreu del món, tradició que es projecta en el present i en el futur amb un ampli ventall de possibilitats per als alumnes d'estudiar en altres universitats, amb un aprofitament acadèmic i vivencial màxim.

  • Aquestes oportunitats es concreten gràcies als convenis que la Universitat de Barcelona té signats amb més de quatre-centes universitats de més de quaranta estats d'arreu del món, amb la possibilitat d'aprendre més de quinze llengües diferents. El programa de beques ERASMUS està dissenyat per donar suport a les estades en universitats que tenen convenis signats amb la Universitat de Barcelona. L'Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals s'encarrega de centralitzar la informació relativa a aquestes estades acadèmiques, però també disposa d'informació per als estudiants que vulguin fer pràctiques laborals o altres tipus d'estades a l'estranger.
  • La Universitat de Barcelona també té signat un conveni amb universitats d'arreu de l'Estat espanyol per afavorir la mobilitat i promoure el desenvolupament de programes d'intercanvi. Com a resultat d'aquest conveni promogut per la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles, es va crear el sistema d'intercanvi entre centres universitaris espanyols (SICUE), un programa de mobilitat que permet als estudiants fer estades d'entre tres i nou mesos en altres universitats, amb una plena garantia d'aprofitament i de reconeixement acadèmic. Les beques Sèneca estan dissenyades per oferir suport econòmic a aquest programa de mobilitat.