Oferta formativa

Oferta formativa del HUBc

Un dels pilars fonamentals del HUBc, com a campus d'excel·lència internacional, és la seva oferta formativa en l'àmbit de les ciències de la salut.

Aquesta oferta es concreta en titulacions oficials de grau, de màster universitari i de doctorat, i és vehiculada a través de dues institucions: d'una banda, la Universitat de Barcelona, que, conscient de la importància de l’aprenentatge continuat al llarg de la vida, també disposa de l'oferta de cursos de formació continuada més àmplia de Catalunya; d'altra banda, l'Hospital Sant Joan de Déu, a través de l'Escola Universitària d'Infermeria.

En aquesta secció es presenta tota la informació sobre l'oferta formativa del HUBc.