Aplicació de la psicologia dinàmica al diagnòstic, al tractament i a la recerca ( 2011 - 2012 )

Objectius i admissió

Descripció resumida dels objectius:
- Vincular teoria i pràctica a la investigació en el marc de la psicologia clínica i psicodinàmica. - Aprofundir el coneixement i domini dels instruments més utilitzats en el procés psicodiagnòstic (entrevista clínica, test de Rorschach, tests psicomètrics i projectius), en la indicació i contraindicació del tractament. - Afavorir el coneixement dels diferents tipus de psicoteràpia psicoanalítica que apliquen actualment els professionals dels centres col·laboradors (sessió de joc diagnòstica i terapèutica; teràpia individual, breu i de grup; teràpies de suport: dinàmiques de grup i escenoteràpies; formes d'intervenció a l'escola; tractaments a poblacions específiques, etc.). - Aplicar l'estadística a la clínica, com a punt de confluència de les diferents línies d'investigació que es duen a terme en l'actualitat. - Conèixer l'atenció psicològica que actualment es dóna des d'una perspectiva clínica i psicològica.

Destinataris:
Llicenciats en Psicologia, Psicopedagogia i Medicina (Psiquiatria)