Ajut per a la contractació d'un professor substitut per al doctor Josep Maria Canals Coll

Línia d'actuació: Emprenedoria.

Finançament: 25.000 €.

Tipus de despesa: finançament de personal.

Descripció i objectius: ajuda per a la contractació durant un període de nou mesos d'un professor substitut per al doctor Josep Maria Canals Coll, professor titular del Departament de Biologia Cel·lular, Immunologia i Neurociències de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona i coordinador del programa de Teràpia Cel·lular (TCUB).

El doctor Canals és soci fundador i membre del Comitè Científic Assessor de Cytes Biotnologies, SL, empresa de base tecnològica –participada per la Universitat de Barcelona– ​​que oferirà serveis d'excel·lència en l'aïllament, manteniment i subministrament de cèl·lules de fetge d'origen humà, de rata i de ratolí a la comunitat investigadora biomèdica, tant pública com privada.

Resultats esperats:

  • Estandardització de protocols d'aïllament i criopreservació.
  • Homologació del Biobanc Universitat de Barcelona.
  • Primeres vendes.
  • Acords clau de distribució.
  • Desenvolupament de noves aproximacions i nous productes.

Convocatòria: CEI 2015.