Campus de les Amèriques

Línia d'actuació: Programes conjunts de màster i doctorat.

Finançament: 90.000 €.

Tipus de despesa: adquisició d'equipament, finançament de personal i despeses ordinàries.

Descripció i objectius: Es pretén potenciar la presència de la universitat espanyola a Amèrica Central, aprofitant la infraestructura ja operativa del Campus de les Amèriques a Panamà.

El CEI de les Amèriques és una aposta conjunta del Health Universitat de Barcelona Campus (HUBc), el CEI Studii Salamantini i el CEI Canvi. El HUBc s'ocuparà de donar-li contingut a aquest espai amb la programació de diferents màsters o postgraus en col·laboració amb diverses universitats i entitats governamentals de Panamà. L'oferta acadèmica es vincula a l'àrea de les ciències de la salut i es realitza de forma semipresencial, amb el trasllat de professorat en dues fases per a la impartició de classes presencials.

Resultats esperats:

  • Augmentar el nombre de cursos oferts per la UB a Panamà.
  • Incrementar el volum d'alumnes panamenys i centreamericans que realitzin màsters, postgraus i doctorats a Espanya.

Convocatòria: CEI 2015.