High Content Screening y Reconstrucción 3D

Línia d'actuació: Passanties i pràctiques professionals d'estudiants.

Finançament: 106.000 €.

Tipus de despesa: adquisició d'equipament.

Descripció i objectius: Implementació d'un programa de pràctiques d'anàlisi massiva d'imatges (High Content Screening) i reconstitució d'imatges 3D per als alumnes de diferents màsters i doctorats. El curs intenta proporcionar els coneixements de Biologia, Microscòpia, Processament i Anàlisi d'Imatge, Matemàtiques i Estadística fonamentals per al disseny i realització d'experiments de High Content Screening.

La tendència creixent actual en recerca d'inhibidors, drogues i teràpia cel·lular és l'adquisició i anàlisi d'imatges intel·ligents multiplex i d'alt contingut que permeten testar i comparar, simultàniament, múltiples condicions experimentals mitjançant microscòpia automatitzada i anàlisi d'imatges. El coneixement d'aquestes tecnologies és essencial per al futur professional dels estudiants en el camp de la investigació bàsica, translacional i clínica.

Resultats esperats:

  • Millorar l'oferta de cursos en els màsters vinculats al HUBc.
  • Incrementar el nombre de sol·licituds de matriculació d'alumnes espanyols i estrangers.

Convocatòria: CEI 2015.