Mobilitat per a investigadors

Línia d'actuació: Xarxes de col·laboració.

Finançament: 100.000 €.

Tipus de despesa: finançament de personal i despeses ordinàries.

Descripció i objectius: Convocatòria d'ajuts de mobilitat per a investigadors en formació matriculats en programes de doctorat de l'àmbit del Campus d'Excel·lència HUBc (Medicina, Biomedicina i Infermeria). Es prioritzaran aquelles sol·licituds de mobilitat que es realitzin a universitats vinculades a xarxes internacionals com Eurolife o LERU, a les quals pertany la Universitat de Barcelona.

Resultats esperats:

  • Augmentar la internacionalització en els programes de doctorat del HUBc.
  • Incrementar les mobilitats internacionals dels investigadors en formació de la Universitat de Barcelona.
  • Consolidar la col·laboració entre la Universitat de Barcelona i les universitats que pertanyen a les xarxes Eurolife i LERU.

Convocatòria: CEI 2015.