Preparació de propostes i participació en consorcis internacionals dins dels KIC-EIT: EIT-Health i Food4Future

Línia d'actuació: Preparació de propostes i participació en consorcis.

Finançament: 136.000 €.

Tipus de despesa: finançament de personal i despeses ordinàries, contractació i subcontractació de serveis.

Descripció i objectius: Les comunitats de coneixement i innovació (KIC) són un instrument de l'Institut Europeu de Tecnologia (EIT) per promoure la creació de consorcis internacionals i fomentar la cooperació entre els seus membres mitjançant l'articulació d'activitats col·laboratives d'alt valor afegit. Amb aquest projecte es pretén potenciar la participació de l'HUBc en les activitats de l'EIT Health i de Food4Future, ja sigui com a com a promotor de propostes o com a soci de propostes formulades per altres membres.

Resultats esperats:

  • Incrementar la visibilitat de la UB i el seu Campus d'Excel·lència Internacional dins dels consorcis EIT Health i Food4Future.
  • Facilitar la participació de les entitats que integren el HUBc en altres convocatòries internacionals.
  • Promoure la creació d'empreses derivades (spin offs).

Convocatòria: CEI 2015.