Empresa

LEITAT

LEITATLEITAT és un centre tecnològic, membre de TECNIO i reconegut pel Ministeri de Ciència i Innovació, que té com a objectiu col·laborar amb empreses i institucions per afegir un valor tecnològic tant als productes com als processos. La seva tasca se centra en la recerca, el desenvolupament i la innovació industrial (R+D+2I).

Català

Ferrer Laboratories

Laboratoris Ferrer S.L.The company was founded in 1959 and, in the 80s, reworked its production model to incorporate new technologies in its plants.

Anglès

Laboratoris Ferrer

Laboratoris Ferrer S.L.Aquesta empresa, fundada el 1959, en els anys vuitanta va apostar per incorporar les noves tecnologies a les seves plantes de producció.

Català

Federació Espanyola d'Empreses de Tecnologia Sanitària (FENIN)

Federeción Española de Empresas de Tecnología Sanitaria FENINFundada el 1977, la Federació Espanyola d'Empreses de Tecnologia Sanitària (FENIN) va néixer amb la missió d'agrupar les empreses espanyoles d'aquest sector, de coordinar-ne i defensar-ne els interessos generals, i d'exercir-ne la representació davant les autoritats autonòmiques, nacionals i europee

Català

Catalan Association of Biotechnology Companies (CataloniaBIO)

Associació Catalana d'Empreses de Biotecnologia Catalonia BioCataloniaBIO, the Catalan Association of Biotechnology Companies, is an initiative driven by businesses and entrepreneurs in the biotechnology industry that aims to bring together all the companies with interests in the sector who need a common platform in order to participate constructively, efficie

Anglès

Asociación Catalana de Empresas de Biotecnología (CataloniaBIO)

Associació Catalana d'Empreses de Biotecnologia Catalonia BioCataloniaBIO, la Asociación Catalana de Empresas de Biotecnología, es una iniciativa de empresarios y emprendedores de la

Espanyol

LEITAT

LEITATLEITAT is a technology centre and a member of TECNIO that has been recognized by the Ministry of Science and Innovation. LEITAT's goal is to work with companies and institutions to add technological value to both products and processes, focusing its efforts on research, development and industrial innovation (R+D+2i).

Anglès

LEITAT

LEITATLEITAT es un centro tecnológico, miembro de TECNIO y reconocido por el Ministerio de Ciencia e Innovación, que tiene como objetivo colaborar con empresas e instituciones añadiendo valor tecnológico tanto a los productos como a los procesos. Su tarea se centra en la investigación, el desarrollo y la innovación industrial (I+D+2I).

Espanyol

Laboratorios Ferrer

Laboratoris Ferrer S.L.Empresa fundada en 1959 que, en los años 80, apuesta por la incorporación de las nuevas tecnologías en sus plantas de producción.

Espanyol

Spanish Federation of Healthcare Technology Companies (FENIN)

Spanish Federation of Healthcare Technology Companies (FENIN)FENIN is a multi-sector federation made up of manufacturing, import and distribution companies and  healthcare technology and product associations who together supply the vast majority of Spanish healthcare institutions.

Anglès

Pàgines