Model de governança

El campus d'excel·lència internacional HUBc és un projecte col·lectiu que, sota el lideratge de la Universitat de Barcelona, aglutina múltiples actors, tant dels àmbits de la formació, la recerca translacional i la recerca biomèdica, com hospitals, plataformes territorials, les ciutats de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat, el Govern de de la Generalitat de Catalunya, i un nombrós grup d'empreses i entitats empresarials.

Perquè sigui possible, és imprescindible que tots els col·lectius participin i s'impliquin en un organisme que ha de ser capaç de donar resposta als reptes que aquest projecte planteja.

El HUBc funciona des d'una Oficina Tècnica integrada en l'estructura interna de la UB, que s'encarrega de la coordinació i gestió del projecte. L'òrgan de control d'aquesta oficina és l'assemblea plenària del HUBc, constituïda per representants de totes les entitats que formen part de l'agregació.