Graus

El grau és un títol oficial amb una càrrega lectiva de 240 crèdits europeus, tret d’alguna excepció, que habilita per a l’exercici professional atès que proporciona coneixements generals bàsics, coneixements específics de caràcter professional i coneixements transversals relacionats amb la formació integral.

La UB ofereix per al curs 2016-2017 dotze ensenyaments de grau de la branca de ciències de la salut.