Màsters universitaris

Els màsters universitaris oficials tenen l’objectiu de posar en comú un sistema de crèdits compatible, criteris i metodologies comparables i una durada similar a la de les titulacions europees, amb la finalitat de facilitar i promoure la mobilitat i la incorporació al mercat laboral europeu de l’alumnat. Tots estan adaptats a l’EEES i regulats pel Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, en el qual es regulen les titulacions universitàries oficials. Els màsters universitaris estan reconeguts formalment tant a Espanya com a la resta de països europeus, i tenen uns preus públics regulats per la Generalitat de Catalunya.
 

Per a aquest curs 2016-2017 la UB ofereix quaranta tres màsters universitaris oficials de la branca de ciències de la salut, que podeu consultar a continuació.