Doctorat

Doctorat HUBcEls estudis de doctorat se centren a elaborar d'un treball original de recerca i clouen amb la presentació de la tesi doctoral. L'activitat investigadora associada al doctorat és un dels motius que expliquen que el HUBc sigui líder en recerca universitària a l’Estat espanyol i, més en concret, en l’àmbit de la salut.

Els doctorats s’inscriuen en el marc de línies de recerca del departament o institut universitari que organitza el programa. El HUBc, a través de les entitats que en formen part, ofereix una àmplia oferta de doctorats. Podeu trobar-ne la llista completa en el cercador de doctorats de l'apartat d'aquest web dedicat a la formació.

Amb els canvis establerts per l’adaptació del marc normatiu a l’espai europeu d’ensenyament superior, les activitats formatives centrades en les tècniques d'investigació definides en cada programa de recerca s’han de desenvolupar en el marc d’un o de diversos màsters universitaris.

Els estudis de doctorat —és a dir, el període de recerca corresponent a l’elaboració de la tesi doctoral— també poden incloure activitats complementàries de formació.