Fer recerca al HUBc

fer recerca al HUBcLa Universitat de Barcelona és líder en la recerca universitària de l’Estat espanyol. Per volum de publicacions, la UB és la segona institució estatal, després del CSIC, segons el Third European Report on Science & Technology Indicators.

A l'entorn del HUBc, l'activitat de recerca està constantment en sincronia amb l'activitat assistencial, i s'incorpora la recerca translacional com a disciplina integrada en la pràctica clínica. Els instituts i els centres d'alt nivell del HUBc combinen la ciència bàsica, la investigació clínica i l'assaig clínic per traslladar les noves descobertes a la pràctica clínica.

L'àmbit de la recerca representa un nexe clau en el HUBc, que, a més de desenvolupar una recerca translacional, lidera una producció científica d'alt nivell i impulsa empreses derivades (spin-offs), cosa que afavoreix l'activitat de transferència.

El HUBc reuneix el potencial de diverses institucions dedicades a la recerca.

 

A l'entorn de l'Hospital Clínic - Sant Joan de Déu trobem:

  • l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS);
  • l'Institut d'Investigacions Biomèdiques de Barcelona (IIBB-CSIC);
  • el Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona (CRESIB);
  • el Centre d'Investigació Biomèdica Esther Koplowitz (CIBEK).

A l'entorn de l'Hospìtal de Bellvitge:

  • l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL);
  • l'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO);
  • l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC).

En total, el HUBc acull 1.919 investigadors i 3.845 estudiants de tercer cicle (1.097 són estudiants de doctorat, el 30,8% dels quals són estrangers). En els darrers tres anys s'hi han presentat 134 tesis doctorals, i un 82,2% dels professors disposen del títol de doctor. 

Transferència

La recerca no és un objectiu en si mateix, sinó una eina per fer avançar l'objectiu fonamental de millorar la salut de les persones. És per això que les activitats de recerca no s'entenen sense les activitats de transferència.

Avui les institucions de recerca del HUBc tenen 306 contractes amb empreses, han aconseguit crear 13 empreses derivades (spin-offs), i tenen registrades  42 patents nacionals, 22 patents internacionals, i n'hi ha 48 més en tràmit de sol·licitud. A més a més, tenen signats 39 convenis de transferència i s'han efectuattuat 906 assajos clínics. 

Difusió de la ciència

Quant a la difusió de la recerca duta a terme, les entitats vinculades al HUBc tenen 4.619 publicacions indexades, amb un factor d'impacte del 4,53.