Transferència

Transferència en el HUBc

Les entitats del HUBc, vinculades a la generació i a la transferència de coneixement, duen a terme un conjunt d'activitats complementàries per tal que es reconegui i es comercialitzi tot el compendi d'innovacions produït en el marc del projecte HUBc, amb la finalitat d'impactar en la societat i en la qualitat de vida dels ciutadans.

Els nivells de transferència i de traducció del coneixement del HUBc en l'àmbit productiu tenen un ampli recorregut, de manera que aquest projecte té una forta presència en aquest àmbit. Actualment ja s'estan articulant nous sistemes de transferència i mecanismes de col·laboració per implicar en innovadors projectes de futur no tan sols el sector privat, sinó també les institucions públiques.