Col·laboració amb empreses i amb el sistema de salut

L'activitat dels centres d'investigació del HUBc va més enllà de la recerca clínica, que desenvolupen conjuntament amb hospitals i altres centres i grups nacionals, ja que la recerca translacional creua les fronteres de la ciència bàsica i de l'aplicació clínica. Aquesta característica col·loca els investigadors en nous contextos i marca el començament d'una sèrie de nous contactes i relacions. Aquest tipus de pràctica respon a un estil molt més interactiu de la recerca, caracteritzada per menys barreres i per una major permeabilitat, que desemboca en una major interacció entre la investigació acadèmica i la pràctica de la indústria.

Juntament amb el sector productiu sanitari i biomèdic, la recerca translacional permet creuar molts límits i contribueix directament a la innovació i a l'impacte social de la investigació clínica. D'aquesta manera, la col·laboració de la indústria amb la recerca translacional és essencial per fer realitat l'èxit en la creació de nous medicaments i productes sanitaris per al diagnòstic. En aquest context és rellevant subratllar també que s'han incorporat al HUBc instituts de recerca com l'ICFO (Institut de Ciències Fotòniques) i l'IBEC (Institut de Bioenginyeria de Catalunya), atès que són institucions dedicades a la investigació biomèdica i de biotecnologia per a la biomedicina que estan molt vinculades a entorns empresarials, que en faciliten el desenvolupament.

L'optimització de l'associació entre l'acadèmia i la indústria en la recerca translacional no es troba només en el coneixement tecnològic, més vinculat a l'enginyeria biomèdica, sinó també en tot aquell avenç que es desenvolupa en la resta d'instituts sanitaris ubicats en els hospitals.

El sector empresarial disposa d'importants recursos i d'incentius per traduir conceptes biològics emergents en productes, a una escala que va més enllà de les capacitats del sector públic, i cal un finançament extraordinari per fer avançar un medicament a través de la prova inicial (fases I i II) i fins a arribar a l'aprovació i a la comercialització. Per tant, el sector privat té un paper molt significatiu en la contractació per al desenvolupament i l'aplicabilitat de productes innovadors.

En aquest sentit, l'agregació HUBc es caracteritza perquè l'àmbit empresarial participa i s'implica en el desenvolupament de fàrmacs i en l'avenç de la recerca translacional que té lloc en els entorns hospitalaris i en els parcs científics universitaris. A més, el sector privat no tan sols col·labora en la contractació i en la inversió per desenvolupar les innovacions en el camp de les ciències de la salut, sinó que també està present en el mecenatge biomèdic i promou una cooperació publicoprivada crucial per a l'avenç científic i per a la transferència de coneixement en l'àmbit de la biomedicina.