Regularització de l’estada

Tràmits regularització estadaPer a l'estada a l'Estat espanyol, els estudiants i investigadors de fora de la Unió Europea han de dur a terme una sèrie de tràmits.

Per començar, cal que aconsegueixin la targeta d'estada per estudis (i el NIE), que autoritza qui posseeix aquest document a romandre a Espanya tot el temps que duren els estudis. A més, dóna la possibilitat de viatjar dins la Unió Europea i a qualsevol dels països que tenen signats convenis amb Espanya o amb la Unió Europea per a la lliure circulació de persones. A través de l'enllaç es pot accedir a tota la informació necessària sobre els tràmits per obtenir aquesta targeta.