Medical care

Hospital Universitari Mútua Terrassa

Hospital Universitari Mútua de TerrassaMútua Terrassa és un conjunt de professionals que estan agrupats en distintes entitats i empreses, amb l’objectiu comú de protegir les persones i millorar-ne l'estat de salut, amb voluntat de servei a la comunitat i amb una marcada orientació al client.

Catalan

Hospital de San Juan de Dios

Hospital Sant Joan de DéuEl Hospital de San Juan de Dios es una institución de titularidad privada, pero con vocación y financiación pública, fundada por la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.

Ámbito de asistencia

Spanish

Sant Joan de Déu, Serveis de Salut Mental

Serveis de Salut Mental - Sant Joan de DéuLa salut mental és l'element fundacional i l'origen històric del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, i es remunta a l'any 1895, quan l'Orde Hospitalari compra el manicomi de Sant Boi, que havia fundat el doctor Antoni Pujadas el 1855.

Catalan

Duran i Reynals Hospital – Catalan Institute of Oncology

Hospital Duran i Reynals Institut Català d’OncologiaThe Catalan Institute of Oncology initiated its activity at Durán i Reynals Hospital in 1996 as a cutting-edge new centre for the treatment of cancer in patients diagnosed within the Costa de Ponent healthcare division.

English

Hospital Duran i Reynals, Instituto Catalán de Oncología

Hospital Duran i Reynals Institut Català d’OncologiaEn el año 1996, el Instituto Catalán de Oncología inició su actividad en el Hospital Duran i Reynals como centro asistencial de referencia para el tratamiento del cáncer en los pacientes diagnosticados en la Región Sanitaria Costa de Poniente y como centro de referencia para los tumores de baja frecuencia o alta compl

Spanish

Institut Català d’Oncologia (ICO), Hospital Duran i Reynals

Hospital Duran i Reynals Institut Català d’OncologiaL’any 1996 l’Institut Català d’Oncologia (ICO) va iniciar l'activitat a l’Hospital Duran i Reynals, com a centre assistencial de referència per al tractament del càncer en els pacients diagnosticats a la regió sanitària Costa de Ponent (Barcelona), i també com a centre de referència per als tumors de baixa freqüència

Catalan

Bellvitge University Hospital

University Hospital of BellvitgeBellvitge University Hospital (HUB) opened its doors in 1972 and is located in the city of l'Hospitalet de Llobregat.

English

Hospital Universitario de Bellvitge

Hospital Universitari de BellvitgeEl Hospital Universitario de Bellvitge (HUB) pertenece al Instituto Catalán de la Salud (ICS), empresa pública con personalidad jurídica propia y autonomía funcional y de gestión, que presta servicios integrales de atención primaria y hospitalaria en todo el territorio catalán.

Spanish

Hospital Universitari de Bellvitge

Hospital Universitari de BellvitgeL’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) pertany a l’Institut Català de la Salut (ICS), empresa pública amb personalitat jurídica pròpia i autonomia funcional i de gestió que presta serveis integrals d’atenció primària i hospitalària arreu del territori català.

Catalan

Hospital Clínico de Barcelona, hospital universitario

Hospital Clínic de Barcelona Hospital UniversitarioEl Hospital Clínico de Barcelona es un hospital universitario fundado en el año 1906 que pertenece a la Red de Hospitales Públicos de Cataluña (XHUP).

Spanish

Pages